Sistemi eshte duke u perditesuar!

Sistemi do te jete jo-aktive nga 09.08.2019 e deri me daten 23.08.2019